Fråga: Man har alltid hört att det inte är bra att äta mycket salt och att man bör dra ner på saltkonsumtionen. Men på senare tid har jag stött på flera som säger att salt inte alls är så farligt. Vad säger du om det? Ska man försöka minimera sitt saltintag?

Kristina Andersson dietist

Kristina Andersson är näringsfysiolog och succéför­fattare till flera böcker om kost och olika dieter.

Kostexperten: Det kan bero på vilken mat du saltar

Salt är mycket riktigt en kostfaktor man ganska länge har uppmärksammat, framför allt för dess påverkan på blodtrycket men också för att det kan kopplas till ökad risk för cancer i magtarmkanalen. Det rekommenderade intaget ligger på 5–6 gram per dag, medan vårt faktiska intag uppskattas till ungefär det dubbla.

Viktigt att äta salt

Att hålla nere på salt är fortfarande den rekommendation som gäller. Däremot att försöka minimera saltintaget, det vill säga sträva efter att inte äta salt alls, är varken nödvändigt eller önskvärt. Faktum är att man då riskerar att få brist på jod (som salt berikas med).

Nya teorier om varför salt anses ”farligt”

Vad man också börjat fundera över, är om det är saltet i sig som är farligt, eller om ett högt saltintag tyder på att man har vissa ätmönster och väljer vissa livsmedel. Ett högt saltintag uppnås ofta om man äter processade hel- och halvfabrikat samt snacks.

Kanske är det snarare det faktum att man äter dessa livsmedel som är det stora problemet – inte saltet i sig. I så fall skulle alltså risken med salt vara mindre om man själv saltar på rena råvaror som grönsaker, rotfrukter, fisk etc. Det är mest troligt att det ligger något i dessa teorier. Saltar man på bra mat behöver man antagligen inte vara lika rädd för salt.

Däremot är det vettigt att se över hur mycket ”gömt” salt man får i sig. Många gånger behöver produkten inte ens uppfattas som salt trots att den innehåller ganska stora mängder. Ett överdrivet saltintag måste fortfarande anses negativt för hälsan. /Kristina