Det är ingen nyhet att dina tankar styr mycket mer än här och nu. Men hur positiva (och negativa) tankar kan ha en långsiktig påverkan på kroppen till viss del varit okänt. Nu har amerikanska forskare kunnat säkerställa: du kan faktiskt tänka dig friskare.

– Negativa tankar och depression är kända för att ha skadliga effekter på hälsan, men det är mindre klart hur positiva tankar kan verka förebyggande för god hälsa, säger Nancy L. Sin, forskarassistent inom hälsosamt åldrande vid Penn State, i ett uttalande.

Forskarna har gjort en studie över fem års tid på en grupp hjärtsjuka patienter, där man analyserat deras tankar om sig själva inom områden som intresse, inspiration, stolthet och entusiasm till livet.

Positivt tänkande gör det lättare att behålla goda vanor

– Vi fann att positivt tänkande och positiva känslor är förknippade med en rad långsiktiga positiva hälsovanor som är viktiga för framtiden, säger Nancy L. Sin.

Bland annat var de positiva patienterna mindre benägna att röka, och var noggrannare med sin medicinering. Dessutom hade de en bättre fysisk hälsa och tränade mer.

Forskarna menar att med ett positivt sinne är det lättare att behålla goda vanor under en längre tid. Därför kan det vara rent avgörande att jobba med detta i samband med stora livsomställningar.

LÄS OCKSÅ: Vänd det negativa till något positivt

Alltså:

citat för positivt tänkande

Bildkälla

LÄS OCKSÅ: 9 enkla saker att göra – som ökar ditt välbefinnande!

 

Psst!

Gå ner i vikt – och stanna där!

  • En onlinekurs som ger dig ett nytt ätbeteende under 10 veckor
  • Du får 13 filmer där dietist Karin Magnusson peppar och guidar!
  • Lustfyllt arbetsmaterial ingår (skriv ut hemma!)
  • Diskutera med både Karin och andra deltagare!