En ny studie visar att kvinnor som inte tränar och samtidigt spenderar mycket tid stillasittandes åldras betydligt fortare än jämngamla kvinnor som rör sig minst en halvtimme om dagen.

Att sitta stilla dagarna långa är inte någon höjdare för hälsan, det är de flesta forskare överens om. En ny studie, som undersökt stillasittandets inverkan på kroppens kromosomer, visar att den som sitter stilla för mycket kan åldras med upp till åtta (!) år.

Studien, som publicerats i American Journal of Epidemiology, har under ledning av Aladdin Shadyab på University of California San Diego undersökt hur stillasittande påverkar hälsan på kromosomnivå. Detta genom att analysera blodprov från nästan 1500  amerikanska kvinnor mellan 64-95 år. Man undersökte telomererna hos kvinnorna, som är de yttersta ändarna kromosomen och finns i varenda cell i kroppen. Tidigare studier har visat att celler förlorar delar av sina telomerer när de åldras eller delar på sig vilket gör att telomerers längd fungerar som en indikator på hur gammal en cell är (vilket i sig är en indikator på hur gammal personen som cellerna tillhör är). Forskarna undersökte i denna studie hur telomerer ändrades i längd i förhållande till hur mycket man tränade. Inte mycket alls visade det sig, däremot såg man en tydlig skillnad på telomerers längd för dem som inte tränade något alls.

stillasittande kan åldra dig med upp till åtta år

Kortare telomerer av mycket stillasittande

Kvinnorna i studien som inte rörde sig åtminstone en halvtimme dagligen (vare sig det gäller måttlig eller ordentlig träning) samt spenderade minst 10 timmar stillasittandes om dagen visade sig ha kortare telomerer än dem som var stillasittande färre timmar om dagen. Då kvinnor som rörde sig minst en halvtimme dagligen inte visade någon tydlig koppling mellan stillasittande och sina telomerers längd ser forskarna det som en indikation på att fysisk aktivitet kan motverka förkortandet av telomererna som sker när man åldras. Skillnaden i längd på telomererna mellan dem som tränade och dem som inte tränade motsvarade upp mot åtta års åldrande: vilket betyder att stillasittande kvinnor som inte tränar är upp till åtta år äldre på cellnivå än sina jämngamla kvinnliga vänner som rör på sig dagligen.

”Kvinnor som inte följde riktlinjerna för fysisk aktivitet och var stillasittande i åtminstone 10 timmar om dagen var biologiskt äldre: deras celler åldras snabbare än celler som tillhör kvinnor som är mindre stillasittande”, kommenterade Shadyab.

Då kvinnorna i studien var i det äldre åldersspannet pekar det även på att fysisk aktivitets positiva påverkan på hälsan knappast avtar med åldern; den blir bara viktigare!

Missa inte: Gå ner 3-4 kg på två veckor med ToppHälsas viktkurs! Klicka på bilden för att läsa mer:

kurs svikt