Får du svårt att sova när det är fullmåne? Månen är mytomspunnen och tron på månens magiska krafter finns djupt rotad i nästan alla kulturer. Om månens dragningskraft är stark nog att påverka världshaven borde den också påverka oss människor, eller?

FULLMÅNE. Störd menscykel, dålig sömn, olyckor och bråk. Många människor vittnar om att de på olika sätt påverkas av månens dragningskraft. Och inom astrologin, yogan och inte minst i Bondepraktikan talas det ofta om månens påverkan på människor och natur. Många ashtangayogisar utövar till exempel inte yoga när det är nymåne eller fullmåne. Och i Bondepraktikan, som bönderna använde sig av förr i världen, står det att man ska så och skörda i förhållande till månen. Om månens dragningskraft är stark nog att påverka världshaven borde den också påverka oss människor, är tesen.

Vad säger vetenskapen om månens påverkan?

Det finns ingen vetenskaplig forskning som stödjer teorin att vi påverkas av månen. Men kanske man inte mäter på rätt sätt, funderar psykolog Fredrik Sandin som driver psykologmottagningen Ahum i Stockholm.

– Jag möter ibland på patienter med oros- och ångestproblematik som säger att de får svårare att somna eller vaknar mitt i natten när det är fullmåne, och som blir mer oroliga under denna tid. Men det finns ingen vetenskaplig evidens för att detta stämmer. Man har bland annat gjort studier där man låst in människor i ett rum utan fönster under en längre tid så att de tappat dygnsrytmen och alltså inte vetat när det var fullmåne. I dessa studier finns det ingenting som visar att försökspersonerna påverkades av månen.

– Men å andra sidan kan det finnas en grupp människor som är mer känsliga än andra. Kunde man låsa in just dessa personer i ett rum och använda dem i en studie kanske man möjligtvis skulle kunna hitta ett samband mellan ökad ångest och fullmåne.

Men hur förklarar man då att så många ändå hävdar att de påverkas av månen? Fredrik Sandin menar att det finns en viss förväntanseffekt.

– Om man vet att det är fullmåne kanske det omedvetet sås ett frö i en, och man blir mer medveten om saker som bekräftar ens teori. Hade man inte vetat att det var fullmåne hade man kanske inte sett mönstret.

Hur påverkar fullmåne vår sömn?

Stress- och sömnforskaren Torbjörn Åkerstedt är helt övertygad om att månen inte på något sätt påverkar oss människor biologiskt. Han berättar visserligen om två studier som visade att kontrollpersoner upplevde att de kände av månens faser. De uppgav att de fick sämre sämre sömn, kortare sömn och var vakna mer när det var fullmåne. Men sedan kom en ännu större studie som motbevisade detta.

– Jag hävdar att det är placebo. Man kopplar ihop tillfälliga observationer med månen och tror att detta hör samman. Vet man att det är fullmåne letar man effekter just då, och slutar att leta när det inte är fullmåne. Det är så det blir ovetenskap. Det är samma sak med sanndrömmar. Människor påstår att de har sanndrömmar, men det finns inga belägg för att det finns något sådant.

Kan månen påverka när barn föds?

Någon som inte håller med Torbjörn är hembarnmorskan Cayenne Ekjordh. Att månen påverkar oss tycker hon är rätt självklart. Och hon säger att många äldre och erfarna barnmorskor ofta pratar om att åtminstone förr i världen ökade kvinnors vattenavgång runt tiden för fullmåne.

– Jag är inte alls främmande för att det ligger något i det. Men idag har vi så bråttom när vi ska föda barn, varken barnmorskor eller födande kvinnor väntar som man gjorde förr. Tar barnet för lång tid på sig tar vi hål på hinnorna, sätter in dropp och låter inte kvinnor föda i sin egen takt. Ingen får hålla på för länge, vi lägger oss i och skyndar på processen. Det gör det svårt att avgöra om det egentligen skulle fötts fler barn vid fullmåne.

Hon berättar om en pensionerad barnmorska på Jylland som gjort 3 000 hemförlossningar.

– Det första hon gjorde när födande kvinnor ringde var att kolla om det var ebb eller flod just då. Var det flod åkte hon direkt hem till kvinnan som skulle föda. Var det ebb tog hon det lugnt och åt upp sin middag, för då visste hon att förlossningen skulle ta längre tid. Det är väldigt synd att vi tappat den gamla kunskapen.

Finns det något som heter mångalen?

Även många poliser vittnar om att de är övertygade om att månen på ett eller annat sätt påverkar människors beteende.

– Den känsla jag har när det är fullmåne, är att polisen får ta emot fler samtal från oroliga personer, än vanliga kvällar. Då får vi åka hem till människor och lugna dem eller hjälpa dem till psykiatriska mottagningar för vård. Många poliser har en känsla av att när det är fullmåne ökar självmorden. Om det är sant eller inte vet jag inte. Men jag har kollegor som upplever att det blir mer arbete för polisen vid fullmåne, säger Mikael Hedström, polisens presstalesperson i region Mitt.

– Jag har jobbat som polis i nästan 40 år och man har alltid sagt att människor blir mer oroliga när det är fullmåne. Det som händer är att polisen får många konstiga samtal om människor som beter sig underligt. Men att brottsligheten skulle öka då känner jag inte till.

Astrologi och månens krafter

Någon som verkligen är övertygad om månens krafter och influenser på oss människor är astrologen Li Larsson. Inom astrologin anses månen vara näst viktigast efter solen i ett födelsehoroskop. Månen hör nämligen till de så kallade personliga planeterna och beskriver en väsentlig del av vår karaktär och hur psyket och känslorna är beskaffade.

Astrologins ursprung spåras till Babylon och det finns lämningar som visar att man flera tusen år före Kristus studerade himlakropparnas rörelser, även månens, och hade teorier om deras betydelser.

– Månen i astrologin står som symbol för intuition, humörsvängningar, omvårdnadsinstinkter, det omedvetna, mottaglighet och inlevelse, lojalitet, romantiska och djupa känslor och drömmar, kärleken till eller beroendet av barn, modern, hemmet och familjen samt besatthet av det förflutna, berättar Li Larsson.

Hur anser man då att månen påverkar människor?

– När man tolkar månens betydelse för en individ tittar man på i vilket tecken och hus i födelsehoroskopet månen stod vid födelseögonblicket, samt hur de övriga planeterna står i förhållande till den punkten. Generellt kan man säga att om månen hamnat i vattentecken är individen känslig/intuitiv, i lufttecken positiv/ombytlig, i jordtecken balanserad/förnöjsam och i eldtecken intensiv/spänd.

– Inom astrologin anses nymånen fortfarande vara en viktig tidpunkt för alla slags nystarter, medan fullmånen är en tid för avslutande. Det som påbörjas vid fullmåne ges mindre chans att lyckas på sikt än det som påbörjas vid nymåne.

– Människan såg tidigt ett samband mellan planetrörelser och händelser på jorden, men varför det är så kan nog ingen svara på, avslutar Li Larsson.

5 snabba om fullmåne och …

… sömn

Det har visserligen gjorts en del studier som visade att kontrollpersoner upplevde att de påverkades av månens faser. Men det finns andra, större studier som inte visar något samband alls mellan fullmåne och störd sömn. Forskningen är med andra ord, hittills, motsägelsefull.

… ångest

Det har gjorts så kallade metaanalyser där man slagit ihop ett antal studier för att studera fullmåneeffekten, men ingen sådan studie har kunnat bekräfta att ångest och oro ökar när det är fullmåne. Det finns vissa mindre studier där man kunnat se en viss effekt av månen, men när man tittade mer kritiskt på dessa kunde man inte säkerställa den statistiska analysen. Studierna höll alltså inte måttet.

… barnfödslar

Flera studier har gjorts på området, men varken mensen eller antalet förlossningar tycks påverkas av månens faser. En större norsk studie från Kvinnokliniken på Regionsjukhuset i Trondheim undersökte om det fanns något sammanhang mellan födelseantal, varaktighet i graviditeten och månfasen. Varken den studien, eller andra, har kunnat fastslå något sammanhang. Det är inte fler som föder runt tidpunkten för fullmåne.

… skador

För några år sedan kom en till synes vederhäftig studie som visade att månens cykler påverkade antalet patienter på en akutmottagning i Barcelona. Men efter att ha synat studien i sömmarna kunde forskare vid University of California konstatera att studien hade en rad fel och brister. Månens cykler hade inget med saken att göra.

… polisinsatser

Många poliser vittnar visserligen om att det stämmer att de har mer att göra när det är fullmåne, men det finns inga vetenskapliga studier som bekräftar att det blir mer brottslighet och stök när det är fullmåne. Månens faser beror på var månen befinner sig i förhållande till solen och jorden, men dragningskraften är densamma hela tiden.

Text Colette Van Luik