Att ha ångest kan vara besvärligt. Riktigt besvärligt. Det finns väldigt mycket man kan göra för att lära känna sin ångest och de signaler man får för att stanna den innan den tar över. Men om den överväldigar dig så har jag några tips som jag vill dela med mig av, som kan hjälpa, när ångesten är där.