Psykologi
Utmattningssyndrom: Emilia ignorerade symtomen och föll ihop i köket